Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 58 x 44 cm
Цветове: 0
Конци: Други
Бод: Гобленов
Техника: 1:1, 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)