Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 57 x 42 cm
Цветове: 48
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)