Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 17 x 12 cm
Цветове: 0
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)