Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 38 x 25 cm
Цветове: 40
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1, 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)