Тип: Гоблен
Група: Детски
Размер: 44 x 58 cm
Цветове: 0
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)