Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 19
Конци: Puppets
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)