Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 28 x 21 cm
Цветове: 19
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)