Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 0
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)