Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 13 x 18 cm
Цветове: 0
Конци: Други
Бод: Комбиниран
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)