Тип: Гоблен
Група: Без
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 0
Конци:
Бод: Комбиниран
Техника:
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)