ЦВЕТОВЕ И СИМВОЛИ

За ушиването на гоблена се използва схема, където всеки символ отговаря на определен цвят. Символите, с които са кодирани цветовете, могат да бъдат различни. Най-добре е за основа върху която ще шиете гоблена да използвате стандартната панама разчертана на квадратчета. Съществуват и други подложки, като синтетични и пластмасови, но там вече резултатът и ефектът са други, дори конците и начините за ушиване са по-различни.

« Карта на сайта
« Гоблените.com - Всичко за Вашето хоби!
« Форуми за гоблени