МЕТОДИ ЗА ШИЕНЕ НА ГОБЛЕНИ

Съществуват различни способи за шиене на гоблени. Едни от най-разпространените са шиенето на кръст и половин кръст. Шиенето на кръст се състои от два бода - долен, който започва от долния ляв ъгъл и завършва в горния десен ъгъл, и горен бод, който припокрива долния и започва от долен десен ъгъл и завършва в горния ляв ъгъл. Другия вид бод (половин кръст) се състои от един бод - започва от долен ляв ъгъл и завършва в горен десен ъгъл, т.е. това е половин бод на кръст. Този вид бод се използва при ушиването на картини с големи размери и голямо количество цветова гама.

« Карта на сайта
« Гоблените.com - Всичко за Вашето хоби!
« Форуми за гоблени