КАК ДА СЕ РАЗПЪНЕ ГОБЛЕНА, ЗА ДА Е ГОТОВ

Ако гоблена е с неправилна форма (изкривен) и не сте извършили процедурата по изправяне, е добре да я извършите, но ако деформациите му са малки можете директно да пристъпите към процеса описан тук.

Разпъване:
• Изгладете Вашия гоблен внимателно от опаковата страна за да се избегне сплескването на бодовете - добре е да подложите и парче памучен плат под гоблена;
• Необходима Ви е тънка дъска, дебел еднопластов или многопластов картон - за подложка. Тя трябва да е малко по-голяма от размера на гоблена в разпънато положение, защото при разпъването на гоблена трябва да останат ленти с неушита област по периферията му, ширината на които приблизително трябва да е 0,8-1 сантиметър - в зависимост от модела на рамката (фалца на рамката - стъпало, на което стъпва гоблена). Тези неушити участъци ще се закрият от фалца бъдещата рамка - тя ляга на тях и ги закрива. При поставяне на гоблена в рамка, трябва да се вижда цялата ушита област - не трябва да се вижда неушита област. Допуска се леко застъпване на рамката върху ушитата област - около 1 милиметър (1 бод);

Пример:

• Разполагате с гоблен с размери 20 х 30 сантиметра - в разпънато положение;
• Рамката, в която ще се сложи гоблена ще закрие 1 сантиметър (10 милиметра) от него;
• От гоблена ще се застъпят по 1 милиметър във всеки край;
• Следователно ширината на лентата с неушит участък трябва да е 10 - 1 = 9 милиметра (0,9 сантиметра);
• От тук следва, че подложената дъска трябва да е с размери (20 + 2 х 0,9) х (30 + 2 х 0,9) сантиметра, т.е. 21,8 х 31,8 сантиметра;

• Поставете гоблена върху подложката (дъска или дебел картон), така че да останат равномерни ленти по периферията му;
• Изпънете добре гоблена, като последователно го фиксирате с карфици за подложката. Карфиците трябва да се забождат в периферните страни на подложката, като се следи гоблена да е добре изпънат и разположен централно;
• След като гоблена е фиксиран с карфиците, подгънете излишната панама под подложката и я обърнете обратно;
• С помощта на игла и дълъг конец (конеца може да е двоен памучен или някакъв друг здрав конец) започнете да обшивате излишния плат от единия до другия край, така че краищата да се събират един към друг, като започнете от единия край на дългата страна на гоблена и стигнете до средата. След това изкарайте конеца от иглата и с нов конец започнете да обшивате от другия край на гоблена към средата;
• След като стигнете до средата изкарайте конеца от иглата, хванете двата края на конците и ги изтеглете, така че всички намотки, които сте направили да се обтегнат равномерно, след което ги завържете на възел;
• Повторете процедурата и за противоположните две страни на гоблена, след което отстранете карфиците.

След като приключите, гоблена е готов за поставяне в рамка.

« Карта на сайта
« Гоблените.com - Всичко за Вашето хоби!
« Форуми за гоблени