ЗАПОЧВАНЕ БРОДИРАНЕТО НА ГОБЛЕНА

• Намерете центъра на плата (прегънете го на две и пак на две - от другата страна) и го маркирайте - може да използвайте карфица;
• Намерете центъра на схемата и го маркирайте - с текст маркер;
• Добре е гоблена да се започне от средата - но не е задължително, целта е гоблена да е разположен в средата на панамата;
• Гоблена може да се започне от всяка позиция, която Ви хареса, като трябва да се има в предвид направлението, в което ще се продължи бродирането с този цвят;
• За по-лесна работа и по-малки зрителни напрежения е добре бродирането да се започне с по-тъмните тонове на цветовете;

В крайна сметка гоблена може да се започне от всяка позиция, като трябва да се спази най-важното условие - гоблена да се разполага в средата на плата!

« Карта на сайта
« Гоблените.com - Всичко за Вашето хоби!
« Форуми за гоблени