Всичко за вашето хоби!
Начална страница Галерии с гоблени Електронен магазин Полезна информация Съвети при бродиране Каталог с ДМЦ конци История на гоблените Форум Здравей Посетител (Вход)Гоблените.com - Рецепти Гоблените.com - рецепти
Рецепти в сайта за гоблени - Гоблените.com
Салати и студени предястия(42)
Топли предястия(14)
Основни ястия(26)
Гарнитури(4)
Тестени изделия(71)
Десерти(78)
Дребни сладки(29)
Глазури , кремове, захарни теста за торти и пасти(23)
Напитки(3)
Рецепти за хлебопекарна(10)
Диети(5)

Настоящите условия за конфиденциалност уреждат взаимоотношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Интернет САЙТА http://www.goblenite.com/ , наричан по-долу "САЙТ", възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия , като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон “ПРОДЪЛЖИ” или ако използва услугите със свободен общ достъп.
Информацията, събрана от нас при използването на САЙТА и форумът към него на адрес http://www.goblenite.org ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. САЙТА няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛите на сайта. Нещо повече, САЙТА се стреми да обезпечи сигурността на данните за ПОТРЕБИТЕЛ я, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от САЙТА , ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

СПОРАЗУМЕНИЕ


Приемане на условията по настоящото споразумение
Посоченото тук " СПОРАЗУМЕНИЕ " представлява правно споразумение, което се сключва между Вас, ПОТРЕБИТЕЛя на сайта, и САЙТА . С влизането, разглеждането и/или използването на този САЙТ , Вие приемате, че сте се запознали, разбрали и приели да бъдете обвързани с тези условия и приложимите законови уредби. Ако не сте съгласни с тези условия, моля да не използвате този САЙТ . Разглеждането и/или използването на този САЙТ се счита за дадено съгласие по чл. 18 т. 4 от Закона за защита на личните данни.

ОТГОВОРНОСТ


САЙТА не гарантира и не поема отговорност за представената информация в този САЙТ относно препоръки, които касаят различни видове продукти за каквито и да е цели. Информацията е предоставена като упътване , улеснение, съвет или друг вид , която да се използва по усмотрение на ПОТРЕБИТЕЛя.

Информацията, която се съдържа в този САЙТ ("СЪДЪРЖАНИЕТО") е представена най често в кратка форма и е предназначена да запознае ПОТРЕБИТЕЛската аудитория с различни видове продукти и услуги . Информацията не трябва да се възприема като пълна и не трябва да се възприема като достатъчна . Информацията, достъпна чрез този САЙТ , е представена такава, каквато е, без изказана пряка или косвена гаранция. САЙТА не дава гаранция за надеждността, точността, своевременността, полезността или пълнотата на информацията. САЙТА не може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания и загуба на данни. САЙТА не отговаря за подновяването на информацията, която се съдържа тук, в случай, че тя остарее в следствие на каквито и да е промени.

Ние работим в сътрудничество с други компании. В някои случаи тези компании упражняват дейност или продават стоки или услуги през Интернет страниците на САЙТА . В други случаи ние упражняваме дейност или продаваме стоки или услуги съвместно с тези компании. Вие можете да решите кога друга компания да се намеси във вашите транзакции и ние ще споделим клиентска информация свързана с тези транзакции с тази компания.
Ние наемаме и използваме други компании и лица да извършват дейности в наша полза. Например, изпълнение на поръчки, доставка на стоки, изпращане на пощенски пратки или имейли, премахване на повтаряща се информация от клиентки списъци, анализиране на данни, предоставяне на търговска помощ, обработка на плащания с банкови карти, предоставяне на клиентска помощ. Те имат достъп до нужната информация, за да извършат тяхната работа но не могат да я използват за други цели.

Понякога ние изпращаме оферти до избрани групи клиенти на САЙТА от името на САЙТА или други компании. Когато правим това ние не даваме на тези компании вашето име и адрес.
Ние предаваме информация за сметка или друга лична информация когато сме убедени, че предаването се подчинява на закона; когато се изисква спазването или прилагането на нашите Общи условия и други споразумения; когато се защитават права, собственост или безопасност на САЙТА , нашите клиенти и други. Това включва обмяната на информация с други компании и организации за защита срещу измами и намаляване на финансовия риск.
За друго освен изброеното по-горе вие ще получите съобщение кога информация за вас би могла да отиде при трети страни и вие ще имате възможност да изберете да не споделяте тази информация.

САЙТА не продава продукти за покупка от деца. Ние можем да продаваме детски продукти за покупка от възрастни. Ако вие сте под 16 години можете да използвате Интернет магазина на САЙТА само с намесата на родител или настойник.

АВТОРСКИ ПРАВА, ЛИЦЕНЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Авторските права върху целия материал, представен в САЙТА , са притежание на фирмата обслужваща САЙТА или на създателя на съответния материал. Освен ако не е посочено или разрешено изрично, никаква част от този материал не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, изпращана, препращана под каквато и да е форма и чрез каквото и да е средство, включително, но не ограничено само до електронно, механично, фотокопирно или друго такова, без предварителното писмено разрешение на САЙТА или на притежателя на авторските права. Разрешение се дава да се показват, копират, разпространяват и изтеглят материали от този САЙТ за лични некомерсиални цели, без да се правят каквито и да е поправки и промени и в съответствие с авторските права и другите бележки, касаещи собствеността на материалите. Това разрешение се отнема автоматично в случай, че бъдат нарушени описаните тук условия. Не е позволено, без изричното знание и разрешение на САЙТА , да бъде публикувано огледално копие на Сайта върху друг сървър. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на този САЙТ по действащото в България законодателство, ще доведе до нарушаване на Закона за авторското право и запазените търговски марки.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ПРИ ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА СОБСТВЕНА ИДЕНТИЧНОСТ.

С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на ползването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни.
Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която вие въвеждате на нашите Интернет страници или ни давате по всякакъв друг начин. Вие може да изберете да не предоставяте известна информация, но тогава вие няма да можете да се възползвате от множество специални възможности на Интернет Магазина. Ние използваме информацията, която вие ни предоставяте за подобни цели като отговаряне за вашите запитвания и заявки, настройване на начините за пазаруването ви при нас, усъвършенстване на нашия магазин и комуникация с вас.

САЙТА защитава Вашите лични данни, така както САЙТА защитава неговата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас, за следните цели: да обработим поръчките ви и да ви доставим персонализирана възможност да пазарувате, да настроим промоциите и съдържанието, което виждате, да изпълним вашите изисквания за дадени продукти и услуги и да контактуваме с вас относно нови продукти и специални намаления., да отговорим на въпроси те на ПОТРЕБИТЕЛите , да събираме мнения та на ПОТРЕБИТЕЛите , за да можем да подобрим качеството на услугите на САЙТА . При никакви обстоятелства , нито възмездно, нито безвъзмездно вашата лична информация няма да бъде оповестена, продадена или дадена под наем на трета страна освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани по-горе.

Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита.

Информация за Вашето посещение. Когато посещавате нашия САЙТ, ние съхраняваме Вашия IP адрес, вида на браузъра Ви и други подобни параметри, както и отчитаме времето и броя на Вашите посещения. Ние използваме тази информация ("Регистър за лични данни"), за да съберем информация за нашите посетители и да я използваме, за да персонализираме информацията, която Вие виждате на екрана и електронните съобщения, които получавате от нас. Тази информация се пази за наши вътрешни нужди без да я предоставяме за ползване на трети лица .

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Ако искате да станете част от нашия екип, Вие можете да се свържете с нас. Ние можем да прегледаме и запазим информацията, предоставена ни от Вас в електронен вид, но не поемаме никакви гаранции за обратен контакт и организиране на интервю и приемане на молбата Ви.

В БЕЗОПАСНОСТ ЛИ Е ИНФОРМАЦИЯТА ЗА МЕН?

САЙТА ви защитава гарантирано докато пазарувате в Интернет магазина, така че вие никога да не се безпокоите за безопасността на вашата информация. Ние гарантираме, че всяка транзакция, която правите в Интернет магазина на САЙТА ще бъде безопасна. Когато вие използвате нашите страници ние можем да ви поискаме вашия имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер или друга необходима информация. Ние криптираме всяка ваша лична информация, включително името и посоченият адрес така, че тя не може да се прочете докато се предава през Интернет. Тази информация се използва само с цел за обработка на вашата поръчка. Важно е за вас да защитите срещу неоторизиран достъп вашата парола и вашия компютър. Не забравяйте да прекратите сесията в Интернет магазина когато приключите работа, като излезете през "Изход".

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕРАЗГЛЕЖДАНИЯ:

Ако вие изберете да посетите Интернет страниците на САЙТА , вашето посещение и всеки спор относно конфиденциалността са обект на това Предупреждение и нашите Общи условия , включително ограничение на обезщетения, арбитриране на спорове, както и на прилагане на закона на Република България. Ако вие имате някакво безпокойство относно конфиденциалността в Интернет страниците на САЙТА , моля изпратете ни подробно описание на и ние ще се опитаме да го разрешим. Нашия бизнес се променя непрекъснато. Това Предупреждение и нашите Общи условия ще се променят също и използването на информация, която ние събираме сега е обект на Предупреждението "Конфиденциалност на вашата информация", действащо в сила в момента на използване. Ние можем да изпратим по електронна поща периодични напомнящи писма за нашите Предупреждения и Условия на ползване, освен ако вие ни инструктирате да не го правим, но тогава вие би трябвало да проверявате често нашите Интернет страници, за да видите актуалните промени.

ВРЪЗКА С НАС

Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас, на нашата начална страница, в секцията "КОНТАКТИ". Не можем да гарантираме, че ще прочетем всяко едно изпратено съобщение, но ще се опитаме да Ви отговорим своевременно. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по-точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.

Кажи на приятел за нашия сайт:
Покани приятел в сайта за гоблени
Гоблените.com - съвети Гоблените.com - полезно Гоблените.com - съвети
Гоблените.com - полезно
Тапети
 
Kонфиденциалност | Условия | | Реклама | Хостинг | Дизайн | Счетоводен софтуер | Проекти | Онлайн фактури | Кръстословици | Празници | Фрази и изрази
© 2005-2024 Goblenite.com - Всичко за вашето хоби. Всички права запазени!