Всичко за вашето хоби!
Начална страница Галерии с гоблени Електронен магазин Полезна информация Съвети при бродиране Каталог с ДМЦ конци История на гоблените Форум Здравей Посетител (Вход)Гоблените.com - Рецепти Гоблените.com - рецепти
Рецепти в сайта за гоблени - Гоблените.com
Салати и студени предястия(42)
Топли предястия(14)
Основни ястия(26)
Гарнитури(4)
Тестени изделия(71)
Десерти(78)
Дребни сладки(29)
Глазури , кремове, захарни теста за торти и пасти(23)
Напитки(3)
Рецепти за хлебопекарна(10)
Диети(5)

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Интернет САЙТА http://www.goblenite.com , наричан по-долу " САЙТ ", възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

"ПОТРЕБИТЕЛ " по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон “ ПРОДЪЛЖИ ” или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и каквито и да е други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛи.
САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за профил на произволен ПОТРЕБИТЕЛ , по своя преценка и без право на преразглеждане.
САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използува профила си за противозаконни цели или против обществения морал.
САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи при никакви условия, включително [но не само] небрежност, отговорност за каквито и да е директни, непряки, случайни, специални или последващи щети възникнали заради използването или невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
Непосещаваните потребителски профили ще бъдат отстранявани по усмотрение на САЙТА .
Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.
САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои ПОТРЕБИТЕЛ и, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои ПОТРЕБИТЕЛ и, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски профили и за целите на рекламата.
За предоставянето на своите услуги САЙТЪТ събира, обработва, използва и съхранява лични данни, както и предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси и номера на устройства за известяване. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен САЙТ и др.

Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.
САЙТА може да уведомява ПОТРЕБИТЕЛите си и тези, които са изявили изрично желание и са предоставили доброволно електронния си адрес на САЙТА или форума към него за новости чрез бюлетини и други подобни практики, представляващи изпращане на съобщения и/или писма до множество получатели.
Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна "goblenite.com".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА .
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваният от него профил. За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: профил, пощенски адрес, лични данни, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на САЙТА потребителски профили, данни и друг вид информация, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне, спам и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да използва услугите/оборудването на САЙТА за изпращане на рекламни или други съобщения на отказали това получатели. Същото се отнася и за т.нар. "пощенски бомби " и други форми на целящо нанасяне на вреда използване на потребителския профил и/или електронната поща.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично разбира и се съгласява, че САЙТЪТ не е отговорен за невъзпитаното, досадното, дразнещото или незаконното поведение на който и да е негов ПОТРЕБИТЕЛ . Същото се отнася и до материал, който се намира на страниците на САЙТА , предоставен от който и да е ПОТРЕБИТЕЛ .

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА , така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА .
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Кажи на приятел за нашия сайт:
Покани приятел в сайта за гоблени
Гоблените.com - съвети Гоблените.com - полезно Гоблените.com - съвети
Гоблените.com - полезно
Тапети
 
Kонфиденциалност | Условия | | Реклама | Хостинг | Дизайн | Счетоводен софтуер | Проекти | Онлайн фактури | Кръстословици | Празници | Фрази и изрази
© 2005-2024 Goblenite.com - Всичко за вашето хоби. Всички права запазени!